ماژول جستجودرسایت

با استفاده از این ماژول می توانید مطالب مورد نظرتان را در سایت میهن رایان جستجو نمایید.

صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

راهنمای نرم افزار پذیرش درمانگاهی و مدیریت مطب بوستان
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690

نرم افزار مدیریت درمانگاه و مطب بوستان تعریف خدمات

برای تعریف خدمات جدید در نرم افزار مدیریت مطب و درمانگاهی بوستان کافی است از منوی تعاریف گزینه ی تعریف خدمات را انتخاب کنید

پس از انتخاب این منو فرم مربوط به تعریف خدمات در نرم افزار بوستان نمایش داده می شود

عنوان سرویس را درج نمایید، گروه سرویس را نیز انتخاب کنید، سپس مبلغ سرویس را نیز وارد نمایید. سپس گروه سرویس را انتخاب نمایید. این گروه سرویس در گزارش گیری ها تاثیر گذار است.

برای تعریف گروه سرویس جدید دکمه ی + روبه روی لیست گروه سرویس ها را انتخاب کنید تا پنجره تعریف گروه سرویس یا خدمات جدید نمایش داده شود

توضیح گزینه های مربوط به به تعریف خدمات در نرم افزار پذیرش درمانگاهی بوستان

پزشک دارد: در صورتی که این گزینه تیک شود، در فرم پذیرش در صورتی که این سرویس را انتخاب کنید در پنجره ی جزییات پذیرش از شما پزشک انجام دهنده ی خدمت را می پرسد و شما می بایست کد پزشک را در آن جا وارد نمایید.

تعداد دارد: در صورتی که گزینه ی تعداد دارد انتخاب شود هنگام پذیرش تعداد باید درج شود (به طور پیش فرض یک وارد می شود) و در صورتی که تعداد دارد تیک نشود تعداد یک در نظر گرفته می شود.

نوبت دارد: در صورتی که این گزینه انتخاب شود برای این سرویس در پذیرش نوبت داده می شود وگرنه سرویس بدون نوبت لحاظ می شود

شماره نوبت در ادامه ی سرویس انتخابی دیگری باشد: فرض کنید تزریقات و سرم دو سروس متفاوت باشد، می خواهیم شماره نوبت سرم درمانی در ادامه ی شماره نوبت تزریقات باشد، برای این کار در تعریف خدمت سرم درمانی تیک مربوط به این گزینه را می زنیم و سپس در کمبو باکس ظاهر شده گزینه ی تزریقات را انتخاب می کنیم

نوبت مجزا به ازای پزشک: در صورتی که سرویس نوبت دار بود و پزشک نیز داشت می توانیم به ازای پزشک های مجزا نوبت های مجزا نیز صادر کنیم. در صورت عدم انتخاب همه ی نوبت ها در نرم افزار پذیرش درمانگاهی بوستان در ادامه ی همدیگر صادر می شود.

ورود تکراری سرویس مجاز است: می توانیم در یک پذیرش بیش از یک بار این خدمت را انتخاب کنیم و در غیر این صورت فقط یک بار می توانیم این سرویس را وارد کنیم

ورود تکرای این سرویس به ازای پزشک متفاوت مجاز است: فرض کنید یک نفر بخواهد همزمان به دو پزشک مراجعه کند می تواند با  یک بار پذیرش این کار را انجام دهد.

مجری دارد: برای این خدمت در نرم افزار پذیرش درمانگاهی بوستان می توان مجری انجام دهنده ی آن را درج کرد. مثلا برای تزریقات و سرم درمان