نرم افزار پذیرش درمانگاهی  و کلینیک بوستان، ارسال پیامک شیفت

در نرم افزار پذیرش درمانگاهی و مدیریت درمان بوستان این امکان وجود دارد که خلاصه وضعیت صندوق، به صورت پیامک به مدیران مجموعه ارسال شود. این پیامک حاوی اطلاعات مربوط به شیفت، میزان دریافتی نقدی، مبلغ پذیرش های باطل شده و مبلغ تخفیفات و سازمان های بیمه تکمیلی و سایر اطلاعات می باشد.

برای ارسال پیامک اختتام شیفت نرم افزار مدیریت درمانگاهی و پذیرش کلینیک بوستان لازم است ابتدا از منوی امکانات، گزینه ی مربوط به تنظیمات پیامک را انتخاب کنید. فرمی مانند شکل زیر ایجاد می شود، در این فرم همانگونه که ملاحظه می فرمایید می توانید این قابلیت را فعال کنید، سپس شناسه قالب مربوطه را وارد نمایید. همچنین شماره هایی که می خواهید برای آن شماره ها پیام ارسال شود را نیز درج نمایید. فرم را ببندید تمام تنظیمات ذخیره می شود.

توجه داشته باشید، ماژول ارسال پیامک نرم افزار پذیرش درمانگاهی و مدیریت مطب بوستان، لیست سیاه اپراتور مربوطه را رد می کند و در صورتی که شما پیامک های تبلیغاتی خود را بسته باشید باز هم پیامک به دست شما خواهد رسید.

 

در نهایت هنگام ثبت اختتام شیفت در صورتی که قابلیت ارسال پیامک نرم افزار را فعال کرده باشید، یک پیامک به تمامی نفراتی که در قسمت قبل تعیین کردید ارسال می شود.