منوی تراکنش نرم افزار مراکز کاردرمانی و فیزیوتراپی بوستان

این منو شامل تراکنش های دریافت(نقدی، چک، کارتخوان) و پرداخت(نقدی،چک) می باشد.

دریافت نقدی:

فرم زیر شامل لیت تمامی تراکنش های نقدی می باشد و تصاویر سمت راست بالاهر کدام یک عملکرد دارند که به ترتیب از چپ به راست شامل تراکنش جدید،ویرایش تراکنش، حذف تراکنش، پرینت تراکنش و جستجوی تراکنش می باشد.

 

 

تراکنش جدید:با کلیک روی تصویر مربوط به تراکنش جدید فرم زیر باز میشود که با تکمیل آن و کلیک بر روی دکمه ذخیره تراکنش ثبت می گردد.