ماژول جستجودرسایت

با استفاده از این ماژول می توانید مطالب مورد نظرتان را در سایت میهن رایان جستجو نمایید.

صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

قوانین حسابداری
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690

مطابق با ماده157 ق.م.م  زمان  مرور مالیاتی 5 سال است.

سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا 5 سال قبل از تاریخ جاری را مورد بررسی قرار دهد.

حال اگر در این مدت شواهدی دال بر کتمان درآمد شناسایی شود و اگر برگ نشخیص برای آن سال مورد نظر صادر شده باشد، ادراه امور مالیاتی در قالب برگ متمم مالیاتی،نسبت به مطابله مالیات و جرایم مربوطه اقدام می نماید.