ماژول جستجودرسایت

با استفاده از این ماژول می توانید مطالب مورد نظرتان را در سایت میهن رایان جستجو نمایید.

صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

فیش حقوق اینترنتی شرکت هفت اقلیم سلامت
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690

 قرارداد بین کارگر و کارفرما به روشهای زیر خاتمه می‌یابد:

‌الف - فوت کارگر.

ب - بازنشستگی کارگر.

ج - ازکارافتادگی کلی کارگر. ‌

د - انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

ه - پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است.

‌و - استعفای کارگر.