ماژول جستجودرسایت

با استفاده از این ماژول می توانید مطالب مورد نظرتان را در سایت میهن رایان جستجو نمایید.

صفحه اصلی

محصولات و خدمات

راهنمای مشتریان

دانلود

امور نمایندگی

درباره ما

تماس با ما

فیش حقوق اینترنتی

محصولات شرکت

لیست سفارشات من

بوستان نرم افزاری نو با ایده های متفاوت

شرکت میهن رایان ارائه دهنده ی خدمات با کیفیت نرم افزاری در سطح کشور.

فیش حقوق اینترنتی شرکت تامین داروی اصفهان
ثبت نام کاربران

جستجو در سایت

031-52401690
اگر پرتو کار تمام موظفی خود را با اشعه کار کند ، 2.5 روز معادل 18 ساعت 20 دقیقه مرخصی اشعه دارد.
 درصورتی که کمتر از موظف کارمند با اشعه در ارتباط باشد به صورت زیر محاسبه میگردد. 
ساعات کار در محیط پرتوزا * 18.33 تقسیم بر ساعت موظف نهایی= مرخصی اشعه به ساعت